AVÍS LEGAL

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

 

BRUC EMPORDÀ és titular de tots els drets sobre el programari de la pàgina web així com dels drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que s'hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis que no són propietat de BRUC EMPORDÀ i que estan registrades a favor dels seus respectius titulars..

La informació de la web està protegida pels drets de propietat intel•lectual i industrial, dels quals únicament BRUC EMPORDÀ és propietària.

Aquesta informació no es pot modificar ni reproduir, ni en part ni en la seva totalitat, sense el consentiment exprés de BRUC EMPORDÀ.

 

Responsabilitats i garanties.

 

La informació d'aquesta pàgina web es proporciona sense garantia de cap tipus, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense previ avís, a més BRUC EMPORDÀ no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a aquesta pàgina web o que la mateixa estigui lliure d'errors.

BRUC EMPORDÀ no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles als quals es fa referència en aquesta pàgina.

L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre BRUC EMPORDÀ i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de BRUC EMPORDÀ dels seus continguts o serveis que s'hi ofereixen posats a disposició del públic.

BRUC EMPORDÀ no es fa responsable de cap dany o perjudici de l'usuari que es derivi de l'accés a la seva pàgina web o de l'ús d'informació o aplicacions que contingui.

L'usuari és conscient i accepta que l'ús de qualsevol dels continguts de la pàgina web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Així mateix, l'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que BRUC EMPORDÀ pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents condicions.

 

Autorització al tractament de dades personals

 

Per l'enviament d'un correu electrònic a través de la nostra pàgina web, l'usuari autoritza BRUC EMPORDÀ al tractament de les dades personals que obren en el mateix. La seva adreça de correu electrònic i altres dades que faciliti seràn utilitzades per BRUC EMPORDÀ per a la gestió i compliment de les obligacions o sol·licituds que es derivin de la consulta, així com per a la promoció, per part de BRUC EMPORDÀ, dels serveis que en tot moment posi (n) a disposició dels seus clients o del públic en general.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, dirigint l'oportuna sol·licitud a la següent adreça:

 

BRUC EMPORDÀ S.L.
Nif: B55359525
Carretera de figueres Polígono 4
17134 - La Tallada d'Empordà
Te.: (+34) 626 860 305
info@brucemporda.com