Accessibilitat

El web brucemporda.com propietat de Bruc Empordà S.L., es compromet que el lloc web esmentat sigui accessible d’acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web https//brucemporda.com

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen al següent punt.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

Tot seguit s’informa del contingut que no és accessible segons la norma RD 1112/2018

 1. En alguns Formularis el Camp d’Entrada que recopila Informació sobre l’Usuari no té identificat el propòsit [Requisit número 9.1.3.5 de la Norma UNE-EN 301549:2021-03 Identificació del Propòsit d’Entrada].
 2. En algunes Pàgines els components d’Interfície d’usuari com a elements de Formulari, Enllaços i components generats per Script no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’Accessibilitat [Requisit Número 9.4.1.2 de la Norma UNE-EN 301549:2021-03 Nom, Funció, Valor].
 3. De manera puntual podrien existir algunes imatges no estan Etiquetades o tenen una Alternativa Textual Genèrica [Requisit Número 10.1.1.1 de la Norma UNE-EN 301549:2021-03 Contingut no Textual].
 4. En algunes Pàgines alguns elements no tenen el focus del Teclat [Requisit Número 9.2.1.1 de la Norma UNE-EN 301549:2021-03 Teclat].
 5. De manera puntual en algun formulari es podria produir algun canvi de context automàtic sense advertir l’Usuari. [Requisit Número 9.3.3.2 de la Norma UNE-EN 301549:2021-03 Etiquetes i Instruccions].

Contingut que no entra dins l’Àmbit de la Legislació aplicable:

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.

 

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

 

La present declaració va ser preparada el 5 de maig de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme per l’empresa desenvolupadora de la plataforma web (Grup On Market S.L).

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web
Mitjançant el formulari de contacte d’aquest lloc web.

Pot presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Sol·licitud d’informació accessible relativa a:

– Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4

Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb total claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de correu electrònic, contestant als missatges rebuts a través del formulari.

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si desitja canviar la mida de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text

Per modificar la mida de tot en la pàgina:

 • Ctrl + + per augmentar-ho
 • Ctrl + – per disminuir-ho
 • Ctrl + 0 restaura el tamany original del text

Si el que voleu és anul·lar el full d’estils o modificar el color del text, podeu consultar la pàgina How to Change Text Size o Colors de la WAI, que es pot llegir traduït a l’espanyol a, Com canviar la mida del text o colors?